Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΈγιναν τα εγκαίνια του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου με υπουργούς, γραμματείς κλπ. Ήρθε και ο πρωθυπουργός να το δει. Καλό το κτίριο. Καινούργιο είναι. Τον περιβάλλοντα χώρο, όμως, κανένας δεν τον πρόσεξε. Κανένας δημοσιογράφος δεν τράβηξε μια φωτογραφία. Όπου να στρίψεις το βλέμμα σου βλέπεις σκουπίδια, μπάζα, μέχρι σωλήνες και πλάκες αμιάντου. Τα γομαράγκαθα έφτασαν τα 3 μέτρα, έτοιμα για παραγωγή βιοντήζελ.
Και κάτι ακόμα. Ο χώρος που βρίσκεταιτο σχολείο ανήκει στην Καρδιτσομαγούλα. Μάλιστα το 1997, με απόφαση του τότε κοινοτικού συμβουλίου, στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού Σχεδίου, ο χώρος χαρακτηρίσθηκε χώρος εκπαιδευτηρίων, (Μουσικό Γυμνάσιο, ΙΕΚ) και χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.
Κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί. Και να σκεφτείται ότι ο χώρος αυτός πριν αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του σχολείου ήταν τόσο καθαρός που έβοσκαν μέχρι και πρόβατα.

Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
19-5-2009
Με τη σημερινή μου συνέντευξη θέλω να θέσω τρία ζωτικής σημασίας θέματα για την πορεία του δήμου Καρδίτσας. Δεν έχω σκοπό να ασκήσω κριτική στη δημοτική αρχή. Εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχει κανένα νόημα πια η κριτική.
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τα οικονομικά του δήμου Καρδίτσας εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι σε καλή κατάσταση. Συνεχίζεται η ίδια διαχείριση με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αθρόες προσλήψεις, μεγάλα έργα αυτεπιστασίας, χρηματοδότηση αμφιβόλου ποιότητας πολιτιστικών εκδηλώσεων, μη ικανοποιητική είσπραξη εσόδων, απρογραμμάτιστη κατανομή κονδυλίων, κλπ. Και η λύση σε όλα τα παραπάνω είναι πάντα ο εύκολος δανεισμός.
Πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο έχει κληθεί να αποφασίσει τη σύναψη δανείων. Ποτέ την πρόταση για δάνεια δεν συνόδευε έκθεση των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου για την δανειοληπτική ικανότητα του. Δικαιολογημένα εκφράζονται ανησυχίες από πολλούς δημοτικούς συμβούλους αλλά και υπαλλήλους του δήμου για το οικονομικό μέλλον του δήμου.
Η πρότασή μου είναι: Να γίνει αποτύπωση από τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου η πραγματική οικονομική κατάσταση, δηλαδή το ετήσιο λειτουργικό κόστος του δήμου αναλυτικά μαζί με όλα τα ΝΠ και τις ΔΕ, τα πραγματικά έσοδα καθώς και οι οφειλές του.
Έχει ακόμη παρατηρηθεί μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση παλαιών οφειλών των προμηθευτών του δήμου. Πολύ προμηθευτές αναγκάζονται να εκλιπαρούν τον δήμαρχο ή τους αντιδημάρχους για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Πριν από ένα χρόνο ο δήμος πήρε δάνειο για να αποπληρώσει όλους όσους χρωστούσε μέχρι τις 31/05/2007. Το οφειλόμενο ποσό μέχρι τότε ήταν 3.260.000 €. Παρ’ όλο ότι η κατάσταση ήταν ονομαστική, πληρώθηκαν μόνο οι μισοί (1.590.000€). Για να πληρωθεί σήμερα κάποιος θα πρέπει να περάσει από το γραφείο του δημάρχου. Σήμερα το χρέος του δήμου μόνο προς τους προμηθευτές του ξεπερνάει τα 4.500.000€
Η πρότασή μου είναι: Για όλους τους προμηθευτές θα πρέπει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμής και μια αιτιολογημένη προτεραιότητα ώστε να μην αναγκάζονται να παρακαλούν κάθε φορά τη διοίκηση του δήμου προκειμένου να εισπράξουν τα χρήματά τους.


Β. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Το θέμα της σωστής ενημέρωσης των δημοτικών συμβούλων είναι πολύ σημαντικό για τη σωστή λειτουργία του ΔΣ. Εξ ίσου σημαντικό είναι και το θέμα ανημέρωτης των δημοτών. Η ζωντανή δικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ένα βήμα. Δεν φτάνει, όμως.
Η πρότασή μου είναι:
I. Οι ημερήσιες διατάξεις της δημαρχιακής επιτροπής και του δημοτικού συμβουλίου να στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όσους δημοτικούς συμβούλους επιθυμούν
II. Να υπάρχει ένας φάκελος για κάθε Δημοτικό Σύμβουλο με όλα τα θέματα του ΔΣ ( αυτό γίνεται τουλάχιστον στους δήμους Λάρισας,Βόλου, Τρικάλων αλλά και στη Νομαρχία Καρδίτσας).
III. Για κάθε θέμα να υπάρχει εισηγητής
IV. Να αναρτώνται οι αποφάσεις της ΔΕ, του ΔΣ και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του ΔΣ στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπως προβλέπει και ο ΚΔ&Κ (αθρ 97, παρ 8).
V. Να δοθεί εντολή σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα να ενημερώνουν και να δίνουν στους ΔΣ οποιοδήποτε όποιο υπηρεσιακό στοιχείο τους ζητηθεί χωρίς σχετική αίτηση.

Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Σήμερα στο δήμο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων. Πάνω από εξακόσιους (600). Η κατανομή του έγινε πολύ ευκαιριακά και ρουσφετολογικά. Δεν αξιολογήθηκε ποτέ. Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι ορίσθηκαν το 2000 και από τότε δεν έγινε καμία αλλαγή ή αξιολόγησή τους. Πολλά τμήματα παραμένουν χωρίς προϊσταμένους, αν και υπάρχουν υπάλληλοι με προσόντα που θα μπορούσαν να τις καταλάβουν. Με τη διάλυση των δύο δημοτικών επιχειρήσεων (ΔΕΤΑΚ και ΔΗΑΜΕΚ), πέρασαν στο δήμο 42 άτομα. Επί πλέον στο δήμο προστέθηκαν και 23 άτομα ΑΜΕΑ. Λογικά θα έπρεπε ο δήμος να «πετάει» σε όλα τα τμήματα. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Πολλά τμήματα παρουσιάζουν ελλείψεις προσωπικού (πράσινο, καθαριότητα κλπ), ενώ άλλα παρουσιάζουν ελλείψεις καθισμάτων. Οι σχολικοί φύλακες παραμένουν χωρίς καθηκοντολόγιο. Πριν δύο χρόνια ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το νέο οργανόγραμμα του δήμου. Η εφαρμογή του, όμως, ξεχάστηκε στα συρτάρια.
Η πρότασή μου είναι: Αξιολόγηση και επανάκριση όλου του προσωπικού και τοποθέτησή του ανάλογα με τα προσόντα του. Κάλυψη όλων των θέσεων διευθυντών και προϊσταμένων.

Τα παραπάνω θέματα μπορεί για πολλούς να είναι εύλογα και αυτονόητα. Για το δήμο Καρδίτσας και τη δημοτική αρχή φαντάζουν δύσκολα. Η σημερινή δημοτική αρχή θεωρεί έργο μόνο την άσφαλτο και τις πλάκες πεζοδρομίου. Έργο είναι και η οργάνωση του δήμου για να μπορέσει να απορροφήσει κονδύλια, να ετοιμάσει μελέτες, να υποβάλλει τεχνικά δελτία για διεκδίκηση νέων έργων.
Για τα δύο πρώτα θέματα θα σταλούν σήμερα προτάσεις στο δήμαρχο, τον πρόεδρο του ΔΣ και στους επικεφαλείς των άλλων δύο παρατάξεων και θα υπάρξει πρόταση για συζήτηση στο ΔΣ.

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Η ΔΕΥΑΚ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕ ... ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ

Απολαύστε ενέργειες της ΔΕΥΑΚ. Σήμερά, 13-5-2009, η ΔΕΥΑΚ άρχισε να κόβει το νερό από σπίτια στην Καρδιτσομαγούλα. Ο λόγος η μη προσκόμηση δικαιολογητικών από τους ιδιοκτήτες οικιών για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ακαθάρτων. Έτσι δύο υπάλληλοι της ξεκίνησαν πρωϊ - πρωϊ κι άρχισαν να κόβουν το πόσιμο νερό, χωρίς εξεραίσεις. Έκοψαν, μάλιστα, το νερό σε άτομο τυφλό και νεφροπαθή. Έτσι αντιλαμβάνεται την ισονομία ο κ. Παλαμιώτης.
Μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων, την δική μου παρέμβαση - καταγγελία στο κρατικό ραδιόφωνο, την άμεση αντίδραση των άλλων δύο δημοτικών συμβούλων από την Καρδιτσομαγούλα (Παπαστολόπουλο και Σιακάρα, δόθηκε εντολή για επανασύνδεση. Έτσι σε 11 περίπου αποσυνδέσεις αποκαταστάθηκαν, κατά πληροφορίες που μπόρεσα να συγκεντρώσω, οι τέσσερις. Οι άλλες μάλλον αποκαταστάθηκαν "από μόνες τους".
Τέτοια σοβαρότητα διακρίνει τις αποφάσεις; της ΔΕΥΑΚ.

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΚ

ΔΕΥΑΚ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
Η ασθένεια από την οποία πάσχει ο δήμος Καρδίτσας εδώ και χρόνια μεταδόθηκε και στη ΔΕΥΑΚ. Είναι η εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. Πρόκειται για έργα μεγάλου προϋπολογισμού. Στις 13-3-2009, η ΔΕΥΑΚ υπέβαλε αίτημα προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Νομού Καρδίτσας για κατασκευή με αυτεπιστασία έργου προϋπολογισμού 562.779,00 €. Πρόκειται για το έργο «Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης υποδομών των χώρων διαμονής τσιγγάνων» με χρηματοδότηση από το Υπ. Εσωτερικών προς το Δήμο Καρδίτσας..
Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ανέθεσε την εκτέλεση του έργου στη ΔΕΥΑΚ. Η ΔΕΥΑΚ ήδη εκτελεί το έργο με αυτεπιστασία (απόφαση 57/2008). Όμως, δεν έχει έγκριση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Νομού Καρδίτσας , όπως προβλέπεται. Η συνεδρίαση για την έγκριση του έργου έχει ορισθεί για αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου 2009 και ώρα 13.00. Για το συγκεκριμένο έργο ο σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων έργων έχει υποβάλλει αίτημα για αρνητική γνωμοδότηση.
Το ερώτημα είναι πως η ΔΕΥΑΚ αποφάσισε την εκτέλεση έργου χωρίς να τηρεί τις διαδικασίες; Προκλητικά, μάλιστα, στην εισήγηση της η δ/ντρια της ΔΕΥΑΚ αναφέρει σαν «έργο το οποίο εκτελείται».
Στο έργο απασχολούνται εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν με κριτήρια αδιαφανή. Σε όλα τα έργα αυτεπιστασίας προσλαμβάνονται ημέτεροι. Αν το έργο δημοπρατούνταν η έκπτωση θα ήταν τουλάχιστον 25%. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος θα κέρδιζε τουλάχιστον 150.000€.
Το σωματείο των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ, πρόσφατα πήρε απόφαση, με την οποία ζητάει από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ να προβεί σε αυξαίσεις της τιμής του νερού προκειμένου να εξασφαλισθεί η μισθοδοσία τους. Τέτοιες αποφάσεις αγγίζουν τα όρια ιδεολογίας που δυσκολεύομε και να την προφέρω.
Εκτιμώ ότι η ΔΕΥΑΚ αν δεν αλλάξει τακτική θα οδηγηθεί σε χρεωκοπία. Η διοίκησή της έχει τεράστιες ευθύνες και πρέπει σύντομα να αλλάξει τακτική.

Χαντζοπλάκης Γιώργος
Δημοτικός Σύμβουλος

Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

Παυσιλυπο: Εκδήλωση για το γάλα της μάνας

Εκδήλωση στο κλειστό Παυσίλυπο.Χθες, Δευτέρα 4-5-2009, έλαβα πρόσκληση για να παραβρεθώ σε εκδήλωση που διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το εργοστάσιο παραγωγής Γάλακτος Τρικάλων στο Παυσίλυπο στις 9 Μαΐου και ώρα 11.00.
Το Παυσίλυπο είναι κλειστό εδώ και κάτι μήνες. Το πανεπιστήμιο μπορεί να μην γνωρίζει ότι είναι κλειστό. Ο δήμος Καρδίτσας που υποστηρίζει (ευγενικά) την εκδήλωση ούτε αυτός γνωρίζει;
Το ερώτημα: Ποιος θα κάνει διάρρηξη ο σημερινός δήμαρχος ή υποψήφιος δήμαρχος για την επόμενη τετραετίας; (προσοχή: δεν είναι τα ίδια πρόσωπα) .