Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε το ΔΣ της ΠΑΔΥΘ ΑΕ με θέμα την παραλαβή του 1ο σταδίου της μελέτης για τη «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Το 1ο στάδιο αφορούσε την επιλογή της τεχνολογίας επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων. Η τεχνολογία που επιλέχθηκε είναι: «Αναερόβια με ανάκτηση ανακυκλώσιμων και παραγωγή βιοαερίου». Το 2ο στάδιο είναι η χωροθέτηση του εργοστασίου. Για το στάδιο αυτό καταθέτω την άποψή μου.
Τα οικονομικά στοιχεία της τεχνολογίας αυτής είναι τα παρακάτω:
1. Απαιτούμενη έκταση 55 στρέμματα περίπου
2. Κόστος επένδυσης 28.5 εκ €
3. Λειτουργικό κόστος 5.3 εκ € το χρόνο (δηλ 61 € περίπου τον τόνο).
Το λειτουργικό κόστος είναι στα 61 € με την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά θα βρίσκουν αγοραστές και είναι το ελάχιστο. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να ξεπεράσει και τα 80 €/τόνο. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας θα είναι της τάξης των 100.000 τον/έτος.
Σήμερα οι δήμοι χρεώνονται με 30 €/τόνο για να οδηγούν τα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ Τρικάλων. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος ανά τόνο απορριμμάτων θα πλησιάσει τα 100 €/τόνο, αν δεν τα ξεπεράσει. Όμως το εργοστάσιο πρέπει να γίνει. Σε διαφορετική περίπτωση θα πέσουν πρόστιμα. Πρέπει να βρεθούν τρόποι μείωσης του λειτουργικού κόστους και του κόστους επένδυσης. Και οι τρόπου αυτοί δεν είναι πολλοί.
Ένας είναι η «διαλογή στην πηγή». Δηλαδή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, (αργότερα και οργανικών) και η οικιακή κομποστοποίηση. Αυτό σημαίνει ευαισθητοποίηση των κατοίκων και πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από την κατασκευή του εργοστασίου.
Ο δεύτερος τρόπος είναι ο επιμερισμός των δαπανών σε μεγαλύτερη ακτίνα, δηλαδή πέρα από τη Δυτική Θεσσαλία. Αυτό σημαίνει ένα εργοστάσιο για όλη τη Θεσσαλία σε ένα κεντροβαρές σημείο. Σε μια τέτοια περίπτωση η ένταξη της κατασκευής του εργοστασίου στο ΕΣΠΑ έχει περισσότερες πιθανότητες. Έτσι έχουμε άμεση μείωση του κόστους διότι δεν υπάρχει το κόστος της επένδυσης. Επί πλέον μείωση του κόστους επεξεργασίας επειδή θα υπάρχουν μεγαλύτερες ποσότητες για τις σχεδόν ίδιες μονάδες. Βέβαια στην περίπτωση αυτή το κόστος της επένδυσης θα είναι μεγαλύτερο, σε καμιά περίπτωση, όμως, τριπλάσιο (δηλ 3Χ28.5 εκ €).
Άλλα πλεονεκτήματα είναι η μείωση των πιθανών κοινωνικών αντιδράσεων. Και ακόμη δεν νομιμοποιούμαστε να γεμίσουμε τη Θεσσαλία με μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.
Τα αρνητικά της πρότασης είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός που προβλέπει χωριστές μονάδες για κάθε νομό, δηλαδή τρεις. Ο σχεδιασμός, όμως, δεν είναι στατικός αλλά δυναμικός και μπορεί να τροποποιηθεί όποτε οι συνθήκες το επιβάλλουν. Η λογική που λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και πρέπει να προφθάσουμε να το εντάξουμε νωρίς στο ΕΣΠΑ, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Η κοινοποίηση των απόψεών μου έχει και την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης και της ενημέρωσης των νέων αρχών της αυτοδιοίκησης.
Τις απόψεις μου αυτές κατέθεσα και στο ΔΣ της ΠΑΔΥΘ ΑΕ.
Χαντζοπλάκης Γεώργιος
Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας
Μέλος του ΔΣ της ΠΑΔΥΘ Α.Ε.