Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΚ

ΔΕΥΑΚ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
Η ασθένεια από την οποία πάσχει ο δήμος Καρδίτσας εδώ και χρόνια μεταδόθηκε και στη ΔΕΥΑΚ. Είναι η εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. Πρόκειται για έργα μεγάλου προϋπολογισμού. Στις 13-3-2009, η ΔΕΥΑΚ υπέβαλε αίτημα προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Νομού Καρδίτσας για κατασκευή με αυτεπιστασία έργου προϋπολογισμού 562.779,00 €. Πρόκειται για το έργο «Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης υποδομών των χώρων διαμονής τσιγγάνων» με χρηματοδότηση από το Υπ. Εσωτερικών προς το Δήμο Καρδίτσας..
Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ανέθεσε την εκτέλεση του έργου στη ΔΕΥΑΚ. Η ΔΕΥΑΚ ήδη εκτελεί το έργο με αυτεπιστασία (απόφαση 57/2008). Όμως, δεν έχει έγκριση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Νομού Καρδίτσας , όπως προβλέπεται. Η συνεδρίαση για την έγκριση του έργου έχει ορισθεί για αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου 2009 και ώρα 13.00. Για το συγκεκριμένο έργο ο σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων έργων έχει υποβάλλει αίτημα για αρνητική γνωμοδότηση.
Το ερώτημα είναι πως η ΔΕΥΑΚ αποφάσισε την εκτέλεση έργου χωρίς να τηρεί τις διαδικασίες; Προκλητικά, μάλιστα, στην εισήγηση της η δ/ντρια της ΔΕΥΑΚ αναφέρει σαν «έργο το οποίο εκτελείται».
Στο έργο απασχολούνται εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν με κριτήρια αδιαφανή. Σε όλα τα έργα αυτεπιστασίας προσλαμβάνονται ημέτεροι. Αν το έργο δημοπρατούνταν η έκπτωση θα ήταν τουλάχιστον 25%. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος θα κέρδιζε τουλάχιστον 150.000€.
Το σωματείο των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ, πρόσφατα πήρε απόφαση, με την οποία ζητάει από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ να προβεί σε αυξαίσεις της τιμής του νερού προκειμένου να εξασφαλισθεί η μισθοδοσία τους. Τέτοιες αποφάσεις αγγίζουν τα όρια ιδεολογίας που δυσκολεύομε και να την προφέρω.
Εκτιμώ ότι η ΔΕΥΑΚ αν δεν αλλάξει τακτική θα οδηγηθεί σε χρεωκοπία. Η διοίκησή της έχει τεράστιες ευθύνες και πρέπει σύντομα να αλλάξει τακτική.

Χαντζοπλάκης Γιώργος
Δημοτικός Σύμβουλος