Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
19-5-2009
Με τη σημερινή μου συνέντευξη θέλω να θέσω τρία ζωτικής σημασίας θέματα για την πορεία του δήμου Καρδίτσας. Δεν έχω σκοπό να ασκήσω κριτική στη δημοτική αρχή. Εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχει κανένα νόημα πια η κριτική.
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τα οικονομικά του δήμου Καρδίτσας εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι σε καλή κατάσταση. Συνεχίζεται η ίδια διαχείριση με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αθρόες προσλήψεις, μεγάλα έργα αυτεπιστασίας, χρηματοδότηση αμφιβόλου ποιότητας πολιτιστικών εκδηλώσεων, μη ικανοποιητική είσπραξη εσόδων, απρογραμμάτιστη κατανομή κονδυλίων, κλπ. Και η λύση σε όλα τα παραπάνω είναι πάντα ο εύκολος δανεισμός.
Πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο έχει κληθεί να αποφασίσει τη σύναψη δανείων. Ποτέ την πρόταση για δάνεια δεν συνόδευε έκθεση των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου για την δανειοληπτική ικανότητα του. Δικαιολογημένα εκφράζονται ανησυχίες από πολλούς δημοτικούς συμβούλους αλλά και υπαλλήλους του δήμου για το οικονομικό μέλλον του δήμου.
Η πρότασή μου είναι: Να γίνει αποτύπωση από τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου η πραγματική οικονομική κατάσταση, δηλαδή το ετήσιο λειτουργικό κόστος του δήμου αναλυτικά μαζί με όλα τα ΝΠ και τις ΔΕ, τα πραγματικά έσοδα καθώς και οι οφειλές του.
Έχει ακόμη παρατηρηθεί μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση παλαιών οφειλών των προμηθευτών του δήμου. Πολύ προμηθευτές αναγκάζονται να εκλιπαρούν τον δήμαρχο ή τους αντιδημάρχους για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Πριν από ένα χρόνο ο δήμος πήρε δάνειο για να αποπληρώσει όλους όσους χρωστούσε μέχρι τις 31/05/2007. Το οφειλόμενο ποσό μέχρι τότε ήταν 3.260.000 €. Παρ’ όλο ότι η κατάσταση ήταν ονομαστική, πληρώθηκαν μόνο οι μισοί (1.590.000€). Για να πληρωθεί σήμερα κάποιος θα πρέπει να περάσει από το γραφείο του δημάρχου. Σήμερα το χρέος του δήμου μόνο προς τους προμηθευτές του ξεπερνάει τα 4.500.000€
Η πρότασή μου είναι: Για όλους τους προμηθευτές θα πρέπει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμής και μια αιτιολογημένη προτεραιότητα ώστε να μην αναγκάζονται να παρακαλούν κάθε φορά τη διοίκηση του δήμου προκειμένου να εισπράξουν τα χρήματά τους.


Β. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Το θέμα της σωστής ενημέρωσης των δημοτικών συμβούλων είναι πολύ σημαντικό για τη σωστή λειτουργία του ΔΣ. Εξ ίσου σημαντικό είναι και το θέμα ανημέρωτης των δημοτών. Η ζωντανή δικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ένα βήμα. Δεν φτάνει, όμως.
Η πρότασή μου είναι:
I. Οι ημερήσιες διατάξεις της δημαρχιακής επιτροπής και του δημοτικού συμβουλίου να στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όσους δημοτικούς συμβούλους επιθυμούν
II. Να υπάρχει ένας φάκελος για κάθε Δημοτικό Σύμβουλο με όλα τα θέματα του ΔΣ ( αυτό γίνεται τουλάχιστον στους δήμους Λάρισας,Βόλου, Τρικάλων αλλά και στη Νομαρχία Καρδίτσας).
III. Για κάθε θέμα να υπάρχει εισηγητής
IV. Να αναρτώνται οι αποφάσεις της ΔΕ, του ΔΣ και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του ΔΣ στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπως προβλέπει και ο ΚΔ&Κ (αθρ 97, παρ 8).
V. Να δοθεί εντολή σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα να ενημερώνουν και να δίνουν στους ΔΣ οποιοδήποτε όποιο υπηρεσιακό στοιχείο τους ζητηθεί χωρίς σχετική αίτηση.

Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Σήμερα στο δήμο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων. Πάνω από εξακόσιους (600). Η κατανομή του έγινε πολύ ευκαιριακά και ρουσφετολογικά. Δεν αξιολογήθηκε ποτέ. Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι ορίσθηκαν το 2000 και από τότε δεν έγινε καμία αλλαγή ή αξιολόγησή τους. Πολλά τμήματα παραμένουν χωρίς προϊσταμένους, αν και υπάρχουν υπάλληλοι με προσόντα που θα μπορούσαν να τις καταλάβουν. Με τη διάλυση των δύο δημοτικών επιχειρήσεων (ΔΕΤΑΚ και ΔΗΑΜΕΚ), πέρασαν στο δήμο 42 άτομα. Επί πλέον στο δήμο προστέθηκαν και 23 άτομα ΑΜΕΑ. Λογικά θα έπρεπε ο δήμος να «πετάει» σε όλα τα τμήματα. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Πολλά τμήματα παρουσιάζουν ελλείψεις προσωπικού (πράσινο, καθαριότητα κλπ), ενώ άλλα παρουσιάζουν ελλείψεις καθισμάτων. Οι σχολικοί φύλακες παραμένουν χωρίς καθηκοντολόγιο. Πριν δύο χρόνια ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το νέο οργανόγραμμα του δήμου. Η εφαρμογή του, όμως, ξεχάστηκε στα συρτάρια.
Η πρότασή μου είναι: Αξιολόγηση και επανάκριση όλου του προσωπικού και τοποθέτησή του ανάλογα με τα προσόντα του. Κάλυψη όλων των θέσεων διευθυντών και προϊσταμένων.

Τα παραπάνω θέματα μπορεί για πολλούς να είναι εύλογα και αυτονόητα. Για το δήμο Καρδίτσας και τη δημοτική αρχή φαντάζουν δύσκολα. Η σημερινή δημοτική αρχή θεωρεί έργο μόνο την άσφαλτο και τις πλάκες πεζοδρομίου. Έργο είναι και η οργάνωση του δήμου για να μπορέσει να απορροφήσει κονδύλια, να ετοιμάσει μελέτες, να υποβάλλει τεχνικά δελτία για διεκδίκηση νέων έργων.
Για τα δύο πρώτα θέματα θα σταλούν σήμερα προτάσεις στο δήμαρχο, τον πρόεδρο του ΔΣ και στους επικεφαλείς των άλλων δύο παρατάξεων και θα υπάρξει πρόταση για συζήτηση στο ΔΣ.