Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ή ΒΟΡΕΙΑ

Για να ξεκαθαρίζουμε με το στάδιο. Διαπίστωσα ότι πολλοί δεν κατάλαβαν τι πάει να γίνει στο Δημοτικό στάδιο.
1. Δεν κατεδαφίζεται η ανατολική κερκίδα
2. Άρα δεν κατασκευάζεται ανατολική μεταλλική κερκίδα στη θέση της
3. Επιχειρείται να γίνει κερκίδα στο βόρειο πέταλλο του φηπέδου. Δηλαδή στην είσοδο του γηπέδου. Η κατασκευή αυτή είναι πολύ πιο ακριβή από την κατασκευή της ανατολικής κερκίδας , τα χρήματα μάλλον δεν φτάνουν, ο τρόπος ανάθεσης του έργου είναι επισφαλής και όπως καταλαβένετε ή δεν θα γίνει ή θα μείνει στη μέση.
Για όλους αυτούς τους λόγους δεν ψήφησα. Ψήφισα και είμαι υπέρ της κατασκευής της ανατολικής κερκίδας αφού πρώτα κατεδαφιστεί