Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ 80% ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΚ
Του Χαντζοπλάκη Γιώργου
Παράνομα εισπράττεται από τη ΔΕΥΑΚ το Πρόσθετο Ειδικό Τέλος (ΠΕΤ) 80% επί της τιμής του νερού για πάνω από δύο χρόνια.
Στον ιδρυτικό των Δ.Ε.Υ.Α. νόμο 1069/80, ρητά ορίζεται ότι το Πρόσθετο Ειδικό Τέλος 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού επιβάλλεται για μια (1) δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου της συστάσεως κάθε μιας ΔΕΥΑ έτους. (άρθρο 11 Ν. 1069/1980). Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί δύο παρατάσεις. Έτσι, με δεδομένο την ίδρυση της ΔΕΥΑΚ το 1980, το παραπάνω τέλος έπρεπε να εισπράττεται μέχρι και την 31/12/2010. Από την 1/1/2011 η είσπραξη του είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Ο δήμαρχος κ. Παπαλός και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ αυτό το γνωρίζει. Γιατί συνεχίζεται η είσπραξή του και μάλιστα σε πολύ δύσκολους οικονομικά καιρούς για πολλά νοικοκυριά; Και το «χαράτσι» αυτό στην ουσία δεν ανέρχεται στο 80%, αλλά στο 98,4% της αξίας του καταναλισκομένου νερού. Και τούτο διότι το εν λόγω πρόσθετο ειδικό τέλος επιβαρύνεται και με Φ.Π.Α. 23%. Δηλαδή έχουμε, εν προκειμένω, φόρο επί φόρου!
Το ΠΕΤ έχει και περιοριστικούς όρους για τη διάθεσή του και ρωτώ:
Οι εισρέοντες επί τριών και πλέον δεκαετιών στα Ταμεία της ΔΕΥΑ πόροι από την πλουσιοπάροχη πηγή αυτού του «χαρατσιού» χρησιμοποιείται  «αποκλειστικώς δια την μελέτην, κατασκευήν, ανακατασκευήν ή επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ή την εξόφλησιν τοτοχρεωλυσίων εκ δανείων» όπως ρητά ορίζει το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1069/1980 ή διατίθενται και για την πληρωμή αποδοχών του προσωπικού της ΔΕΥΑ και άλλων λειτουργικών δαπανών τους, πράγμα που ρητά απαγορεύεται από το νόμο, γιατί αυτά τα έξοδα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά από τα ανταποδοτικά έσοδα υδρεύσεως και αποχετεύσεως (άρθρο 25 παρ. 2 Ν. 1069/80); Λογικά θα πρέπει να κρατείται ξεχωριστός λογαριασμός για το ΠΕΤ και να γίνεται και ξεχωριστός απολογισμός. Είναι έτσι;
Όλα τα παραπάνω τα γνωρίζουν οι διοικούντες την ΔΕΥΑΚ (αιρετοί και υπηρεσιακοί) και παρανομούν σε γνώση τους και σε βάρος τους συμπολιτών τους. Είναι καιρός να απολογηθούν για τη διαχείριση της ΔΕΥΑΚ δημόσια. Να εξηγήσουν που πάνε τα χρήματα. Να μας πούνε για το ποσοστό των λειτουργικών δαπανών της ΔΕΥΑΚ επί του προϋπολογισμού της.  Και όλα αυτά να αναρτώνται και σε μια ιστοσελίδα την οποία οφείλει να ενημερώνει η ΔΕΥΑΚ, διότι είναι από τις λίγες ΔΕΥΑ που δεν διαθέτουν ιστοσελίδα. Να γνωρίζουν οι δημότες την τιμή του νερού, το οργανόγραμμα της, τη διοίκηση της, τις συνεδριάσεις με τα θέματα  και πολλά άλλα στοιχεία.
Τελικά, με την ευκαιρία της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ, όπως πληροφορήθηκα ότι θα γίνει, μήπως γίνεται να μάθουμε και επίσημα τις ετήσιες αποδοχές των στελεχών της ή επιμένουν ακόμα ότι η αμοιβή τους από δημόσια έσοδα είναι προσωπικά δεδομένα!!! Δεν νομίζουν κάποιοι ότι το ξευτελίσαμε αυτό με τα «προσωπικά δεδομένα»;
Χαντζοπλάκης Γιώργος         mail: chantzos@sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: