Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

ΠΛΑΓΙΑ ... ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Την περασμένη Τρίτη έγινε ΔΣ. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε το θέμα του αναδασμού της Αγιοπηγής. Η Αγιοπηγή είναι το μοναδικό καμποχώρι χωρίς αναδασμό. Ήταν η 3η φορά που θα συζητούσαμε για τον αναδασμό. Η μισή ομάδα της πλειψηφίας και η αντιπολίτευση, για λόγους καθαρά ρουσφετολογικούς δεν ήθελαν να συζητηθεί. Παιγνίδια χοντρά. Στη συζήτηση παραβράθηκαν ο σημερινός νομάρχης, ο προηγούμενος νομάρχης και δύο διευθυντικά στελέχη της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης. Το θέμα πραγματιά είναι σοβαρό.
Εγώ τοποθετήθηκα καθαρά από την πρώτη στιγμή να γίνει ο αναδασμός άμεσα.
Τέγος: "Ναι μεν, να γίνει αλλά ... ξέρετε ... το φέρατε καθυστερημένα κλπ κλπ)
Βερίλλης: "Εγώ τώρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ ευθέως γιατί υπάρχουν προβλήματα κλπ κλπ"
Άντε τώρα να τους κάνεις καλά αυτούς. Δεν παίζονται. Σηκώνεις τα χέρια.
Χόρτασα, 10 χρόνια τώρα, από τέτοιες πολιτικές. καιρός να αλλάξουνε και θα αλλάξουνε.