Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΩ ΒΕΡΙΛΛΗ

Επειδή ο κ. Βερίλλης κάνει την επιθυμία του .... γεγονός: Δηλώνω ότι σε καμιά περίπτωση δεν στηρίζω ΒΕΡΙΛΛΗ. Πληροφορήθηκα ότι κάποιοι τηλεφωνούν με απόκρυψη και λένε ότι στηρίζω τον ανεπίδεκτο μάθησης Βερίλλη. Μην τους πιστεύεται. Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα. Δεν θα καταφέρουν τίποτα.
Το θράσος περισσεύει Κατηγορούν αυτοί τον ΠΑΠΑΛΟ για τις χωματερές .όταν οι ίδιοι γέμισαν τον τόπο σκουπίδια Μουσικό Γυμνάσιο, Κόκκινη εκκλησία, Κομπαρσίτα και το μεγάλο αίσχος πίσω από το βιολογικό όπου κάποτε πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας γιατί το κακό παράγινε.