Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Συζητήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη σε «ειδική» συνεδρίαση ο απολογισμός του Δήμου Καρδίτσας. Ειπώθηκαν πολλά από τον σημερινό αλλά και από τον προηγούμενο δήμαρχο. (Τα στοιχεία των απολογισμών και των προϋπολογισμών θα έπρεπε να είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου, όπως προβλέπεται και από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για να τα γνωρίζουν όλοι και ελέγχεται και η αξιοπιστία των γραφόμενων). Τα ποσοστά είναι απογοητευτικά. Θα παραθέσω πίνακες με στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητήθηκαν από κανέναν.
ΕΤΟΣ ..................................................2005....2006.....2007.....2008
ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 49,00%...49,00%...47,98%.....58,58%
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ .................. .............26,60%... 29,34%... 33,33%... 21,22%
ΕΠΙΧ/ΓΗΣΕΙΣ ΝΠ &ΔΗΜ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ...33,20%.. 19,44%..19,50%..14,50%
ΕΡΓΑ (Συντ/σεις, μελέτες, οδοποιία, κλπ) 12,50% 12,65% 10,75% 9,02%
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 8,00% 5,89% 11,98% 2,77%
ΛΕΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(Λει/κά έξ,προμήθειες,τοκοχ/ύσια) 19,70% 32,68% 24,44% 52,39%
ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 99,90%
Για να έχετε μια εικόνα των χρημάτων που διαχειρίζεται ο δήμος παραθέτω τον πίνακα με το σύνολο των εσόδων του δήμου την τελευταία τετραετία.
ΕΤΟΣ ..................................................2005....2006....2007....2008
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ --18.016.511-- 21.815.506-- 24.848.158-- 42.239.307
(Τα στοιχεία είναι από τις εισηγητικές εκθέσεις των απολογισμών του δήμου . Υπογράφουν οι ταμίες).
Στον απολογισμό δεν χωράνε «θα». Αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση. Δεν είναι σωστό, κάποιοι που θέλουν να στηρίξουν το έργο της σημερινής δημοτικής αρχής, να επιλέγουν πότε αριθμούς και πότε ποσοστά, ανάλογα τι βολεύει κάθε φορά.
1η παρατήρηση: Η υλοποίηση των προϋπολογισμών δεν ξεπερνάει το 50%. Και αυτό γιατί οι προϋπολογισμοί είναι γεμάτοι από «θα» (Το τάμα σπίτι δεν χαλάει). Μόνο το 2008 έφτασε στο 58,58% διότι ο δήμος πήρε δάνειο 20 εκ € και ρύθμισε παλιές οφειλές. Για τον ίδιο λόγο είναι αυξημένα τα ποσοστά στον κωδικό «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ).
2η παρατήρηση: Η μισθοδοσία συνεχίζει να καταλαμβάνει ένα σοβαρό ποσοστό των εσόδων του δήμου (η αύξηση του προϋπολογισμού του 2008 λόγω δανείου μείωσε φαινομενικά το ποσοστό της μισθοδοσίας). Παρ όλα αυτά η δημοτική αρχή έφερε θέμα για προσλήψεις μεγάλου αριθμού εργαζομένων.
3η παρατήρηση: Το μεγάλο, όμως, κεφάλαιο που λέγεται έργα, πήρε τον κατήφορο. Από το πολύ χαμηλό 12,5% στο απαράδεκτο 9,07%. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα έργο που να χαρακτηρίζει τη δημοτική αρχή. Φαινομενικά η αύξηση υπερδιπλασιάζεται. Όμως αν αφαιρεθούν τα δάνεια των 22 εκ € (20 του 2008 & 2 του 2007) τα ποσά κυμαίνονται στα ίδια σχεδόν επίπεδα. Η διαφορά οφείλεται στην αύξηση των δημοτικών τελών κατά 8% και στα έσοδα από το φόρο 2% και 5%. Απορώ πως κάποιοι δεν θυμούνται ότι ψήφησαν αύξηση των δημοτικών τελών.
4η παρατήρηση: Κάτι που δεν φαίνεται αλλά και δεν λέγεται. Με την λήψη του δανείου για ρύθμιση όλων των παλαιών οφειλών του δήμου, θα έπρεπε από την ημερομηνία 31/5/2007 και πριν να μην υπάρχει κανένας οφειλέτης του δήμου απλήρωτος. Κι όμως υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν οφειλέτες στο όνομα των οποίων εκταμιεύθηκε το δάνειο και δεν πήραν τα χρήματά τους.
5η παρατήρηση: Η δημοτική αρχή συνεχίζει την τακτική της προηγούμενης. Δεν αποδίδει παρακρατούμενους φόρους, δεν πληρώνει ασφαλιστικά ταμεία εργαζομένων, με αποτέλεσμα να πληρώνει φόρους υπερημερίας. Και όλα αυτά για να «αλλάζουμε» κάθε τετραετία πλάκες στα πεζοδρόμια. Δεν νομίζω ότι αυτό θα το έκαναν στα νοικοκυριά τους.
Ε! λοιπόν αυτό δεν είναι αναπτυξιακή πορεία του δήμου, ούτε νοικοκύρεμα. Αυτό είναι χαντάκωμα. Εγώ δεν συνεργάσθηκα με το σημερινό δήμαρχο για να δω τα ίδια και χειρότερα. Πίστευα σε κάτι καλύτερο (αφήστε που δεν περίμενα και να έρθουμε πρώτοι). Δεν ήρθε το καλύτερο, ανεξαρτητοποιήθηκα και παλεύω μόνος μου. Θα συνεχίσω.
Χαντζοπλάκης Γιώργος chantzos@sch.gr